Home

De Gouden Pen

Educatie

 

 

In een van zijn brieven naar Lucilius, schreef de filosoof Seneca (4 v. Chr. - 65 n. Chr.) de tijdloze woorden docendo discimus. Hoewel het leven en werk van Seneca veel wijsheden bevat, is deze ene uitspraak voor mij een bijzondere. Dat 'we leren door te doceren' is een feit; het was het geval ten tijde van het machtige Romeinse Rijk en is het geval nu. Maar laten we eerlijk zijn, behalve dat het leerzaam is, kan doceren ook veel voldoening geven!

 

Ook is het zo dat een docent zijn groep niet alleen feitelijke informatie bijbrengt; hij is tegelijkertijd ook een pedagoog. Reflecteren, kritisch denken en multiperspectiviteit zijn minstens net zo belangrijke vaardigheden. Hiermee is educatie niet alleen de hoeksteen van de samenleving, maar ook die van de persoonlijke ontwikkeling van zowel student als docent.

 

Vanuit deze visie biedt De Gouden Pen handvaten aan diverse culturele en educatieve instellingen om de vele mogelijkheden van educatie op een synergistische wijze toe te passen. De Gouden Pen ontwikkelt en realiseert vooral educatieve programma's en rondleidingen voor diverse culturele instellingen. Daarnaast biedt het didactische workshops aan voor (toekomstige) museumdocenten, -gidsen en erfgoededucatoren.

 

COPYRIGHT © 2014 | ALL RIGHTS RESERVED